A A A

Aktualności

 

ZAKOŃCZENIE  PROJEKTU „MIĘDZYKULTUROWE ABC”

 

 

Fundacja A-venir informuje, że 31 marca 2013 roku zakończyła realizację projektu „MIĘDZYKULTUROWE ABC” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

 

Projekt adresowany był do osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach podległych i miał na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu pracy z cudzoziemcami,  podniesienie świadomości istnienia różnic kulturowych i ich wpływu na wzajemne relacje oraz poprawę  postawy zawodowej i osobistej w kontaktach z cudzoziemcami.


W czasie trwania projektu zrealizowano 5 dwudniowych warsztatów pod fachową opieką merytoryczną, w czasie których przeszkolono 57 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin, MOPR, Miejskim Urzędzie Pracy oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin.


Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy spotkali się z uchodźcą oraz otrzymali materiały szkoleniowe w postaci broszury oraz CD ze zbiorem aktów prawnych i ustaw.


W dniu 22 marca 2013 r. podsumowano realizację projektu na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin oraz przedstawicielami środowisk działających na rzecz cudzoziemców, podczas którego wskazano na potrzebę realizacji podobnych działań oraz rozszerzenia grupy docelowej objętej ofertą szkoleniową.


Fundacja A-venir zrealizowała dotychczas wiele działań na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego oraz poprawy standardów obsługi cudzoziemców. Ich efekty zachęcają do inicjowania kolejnych przedsięwzięć w tym obszarze.


W czasie szkoleń uczestnicy mieli możliwość podzielenia się opinią co do zaspokojenia swoich potrzeb szkoleniowych oraz oczekiwań. Większość uczestników wyraziła bardzo pozytywne opinie na temat zrealizowanego szkolenia oraz zadeklarowało chęć uczestnictwa w szkoleniach o podobnym lub takim samym lecz bardziej uszczegółowionym zakresie tematycznym.


Uczestnikom najbardziej podobała się forma zajęć. Warsztaty prowadzone przez Panią Monikę Budkę oraz Martę Lipczyńską – Ciodyk uczestnicy odebrali jako pozwalające spojrzeć z nieznanej dotąd strony na sytuację cudzoziemca w Polsce. W oparciu o wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe bardzo ciekawie i zajmująco przedstawiono nie tylko sytuację prawną osób przyjeżdżających do Polski ale również to, z jakimi problemami muszą sobie radzić w kontakcie z Polakami i jakie emocje temu towarzyszą.


Fundacja A-venir organizując w ramach szkoleń spotkanie z uchodźcą miała na celu przybliżenie realnych problemów, z jakimi osoba o tym statusie boryka się na co dzień. Wizyta Pani Lidy pochodzącej z Czeczenii dostarczyła uczestnikom wielu emocji, skłoniła do refleksji i nierzadko była podstawą do dyskusji w czasie zajęć. Uczestnicy mogli zadać gościowi pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Z opinii zebranych po szkoleniu wynika, że ten element zajęć był jednym z najciekawszych.

 

Zarówno uczestnicy szkoleń, jak i nasz gość oraz my, organizatorzy mamy nadzieję, że to dopiero wstęp do jeszcze lepszego poznania się nawzajem i budowania relacji opartych na wiedzy i empatii.

 

Zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach!