A A A

Kompetencje międzykulturowe w pracy z cudzoziemcami

 

[Informacje o szkoleniu]

 

Projekt fundacji A-venir „Kompetencje międzykulturowe w pracy z cudzoziemcami” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa i realizowany pod nadzorem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

 

Partnerami w jego realizacji są Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Caritas Wuppertal/Solingen.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.

 

Projekt ma na celu podwyższenie standardu obsługi cudzoziemców w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji służb urzędniczych i socjalnych na terenie województwa lubelskiego i nawiązuje do zrealizowanego przez fundację w 2009 roku projektu „Praca socjalna z imigrantami – pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin".

 

Obecne działanie przewiduje objęcie grupy 50 osób szkoleniami, poruszającymi zagadnienia komunikacji międzykulturowej oraz aspekty prawne i administracyjne konieczne w pracy z cudzoziemcami. Projekt skierowany jest do pracowników administracji samorządowej z terenu województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu łukowskiego, radzyńskiego i bialskiego (ziemskiego i grodzkiego) - urzędów gmin, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy oraz szkół.

 

Zakładane efekty projektu:

  • poprawa kompetencji i wiedzy uczestników szkoleń w zakresie komunikacji wielokulturowej,
  • poprawa znajomości procedur prawnych i administracyjnych, które mogą dotyczyć cudzoziemców,
  • poprawa stanu wiedzy na temat systemu edukacji i dostępu cudzoziemców do szkolnictwa polskiego, ochrony zdrowia i dostępu cudzoziemców do polskiego lecznictwa,
  • uwrażliwienie uczestników szkoleń na specjalne potrzeby obywateli państw trzecich oraz konsekwencje i zagrożenia wynikające z braku kompetencji wielokulturowych,
  • poprawa oferty integracyjnej dla obywateli państw trzecich.

 

Projekt zostanie podsumowany poprzez zorganizowanie warsztatów ewaluacyjnych, w trakcie których partnerzy i uczestnicy przedyskutują rezultaty szkoleń i możliwości dalszej współpracy.

 

Terminy oraz miejsca szkoleń:

  1. 11-12 stycznia 2011 r. – Biała Podlaska
  2. 15-16 lutego 2011 r. – Łuków
  3. 1-2 marca 2011 r. – Radzyń Podlaski
  4. 22-23 marca 2011 r. – Radzyń Podlaski
  5. 5-6 kwietnia 2011 r. – Lublin