A A A

O nas


Fundacja A-venir w dniu 13 grudnia 2005 została zarejestrowana w KRS w Lublinie pod numerem 0000247033  jako organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, posiadająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Celami statutowymi fundacji są:

  • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność społeczną, kulturalną, naukową, oświatową i informacyjną,
  • popularyzacja i działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa międzykulturowego,
  • propagowanie i wdrażanie idei kształcenia przez całe życie,
  • prowadzenie działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej
  • wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacją, oświatą oraz kulturą i sztuką,
  • promowanie nowoczesnych postaw humanistycznych i prospołecznych.