A A A

Strona główna


Witamy na stronach Fundacji A-venir!

Misją fundacji jest:

  • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność społeczną, kulturalną, naukową, oświatową i informacyjną,
  • popularyzacja i działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa międzykulturowego,
  • propagowanie i wdrażanie idei kształcenia przez całe życie,
  • prowadzenie działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej
  • wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacją, oświatą oraz kulturą i sztuką,
  • promowanie nowoczesnych postaw humanistycznych i prospołecznych.