A A A

Szkolenie 'Uchodźstwo i migracja - aspekty prawne i społeczne'


Zaproszenie

Fundacja A-venir zaprasza na szkolenie

„Uchodźstwo i migracja – aspekty prawne i społeczne”

Szkolenie jest organizowane w cyklu VI

‘Strategiczne aspekty polityki lokalnej’

w ramach projektu systemowego współfinansowanego

przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie aspektów prawnych i społecznych w pracy z uchodźcami i migrantami, w tym wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących uchodźców i migrantów, sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce, a także najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym.

 

Zakres szkolenia:

  1. Przepisy prawne dotyczące uchodźców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej.
  2. Polityka Unii Europejskiej wobec kwestii integracji cudzoziemców.
  3. Charakterystyka problematyki dotyczącej uchodźców i migrantów w Polsce.
  4. Psychologiczne i społeczne skutki uchodźstwa.
  5. Najważniejsze aspekty pracy w środowisku międzykulturowym – formy i mechanizmy pomocy.

Zajęcia będą prowadzone w m.in. formie wykładów, warsztatów, studium przypadku.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej, pracowników i wolontariuszy:

  1. JOPS (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  2. organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze pomocy społecznej
  3. innych służb społecznych (podmiotów integracji społecznej, służb zatrudnienia, kuratorów sądowych, policji, pedagogów, pielęgniarek środowiskowych)

 

Organizator zapewnia:

1. materiały szkoleniowe

2. zakwaterowanie (nocleg w Kazimierzu Dolnym) i pełne wyżywienie

3. zwrot kosztów podróży środkami transportu publicznego do 70 zł

4. świadectwa ukończenia szkolenia

 

Szkolenia odbędą się w grupach ok. 17 osobowych w następujących terminach:

1. 26-27 lipca 2011

2. 23-24 sierpnia 2011

3. 25-26 sierpnia 2011

 

Termin przesyłania zgłoszeń do wszystkich grup 15 lipca 2011.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja.kwietniewska@gmail.com.