A A A

Szkolenie w ramach projektu "Międzykulturowe ABC"

 

 

  • Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu pracy z cudzoziemcami,
  • Jeżeli chcesz podnieść swoją świadomość istnienia różnic kulturowych oraz ich wpływu na wzajemne relacje,
  • Jeżeli chcesz poprawić swoją postawę zawodową i osobistą w kontaktach z cudzoziemcami...

 

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM SZKOLENIU
W RAMACH PROJEKTU  "Międzykulturowe ABC" !

 


 

Zaproszenie Harmonogram szkolenia Formularz zgłoszeniowy Deklaracja

 

W projekcie może wziąć udział osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta Lublin, mająca obecnie lub mogąca mieć w przyszłości kontakt z klientem cudzoziemskim.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  1. Dwudniowe warsztaty prowadzone pod fachową merytoryczną opieką (12 godzin)
  2. Spotkanie z uchodźcą
  3. Materiały szkoleniowe (broszura, płyta CD ze zbiorem aktów prawnych i ustaw, prezentacje)
  4. Obiad + serwis kawowy

 

Tematyka szkoleń:

  1. zasady i praktyka komunikacji międzykulturowej
  2. procedury prawne i administracyjne, w tym funkcjonowanie rynku pracy, system edukacji i dostęp cudzoziemców do szkolnictwa polskiego, ochrona zdrowia i dostęp cudzoziemców do polskiego lecznictwa.

 

Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy, na terenie miasta Lublina:

 

Terminy:

12-13 listopada 2012

10-11 grudnia 2012

21-22 stycznia 2013

4-5 lutego 2013

25-26 lutego 2013

 

 

Więcej informacji o szkoleniu:

Łukasz Wróbel l.wrobel@o2.pl, 509 392 230

Marta Lipczyńska-Ciodyk marta.lipczynskaciodyk@avenir.org.pl 797 478 481