A A A

Ważne adresy

Amnesty International

ul. Piękna 66a, lokal 2, I piętro
00-672 Warszawa
tel/fax: +48 22 827 60 00
e-mail: amnesty@amnesty.org.pl,
www.amnesty.org.pl

 

 

Caritas Polska
ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Telefon: +48 22 334 85 00; +48 22 334 85 85
Fax:+48 22 334 85 58 
e-mail:caritaspolska@caritas.pl
www.caritaspolska.caritas.pl

 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
ul. Prymasa Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
tel., fax: +48 81 743 71 86
e-mail: migranci@kuria.lublin.pl; lublin@caritas.pl,
www.lublin.caritas.pl

 

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
ul. Chopina 14/70
20-023 Lublin
tel.(fax): +48 81 743 68 05
e-mail: fundacja@fipp.org.pl,
www.fipp.org.pl

 

Fundacja „Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 55 24 318
tel. +48 22 55 20 811
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl,
www.klinika.wpia.uw.edu.pl

 

„H.A.I” COM Pomoc Cudzoziemcom
Al. Jerozolimskie 91/507
02-001 Warszawa
tel./faks +48 22 629 67 13; +48 502 225 734; +48 505 179 085; +48 503 353 778
e-mail: biuro@hai.com.pl,
www.hai.com.pl

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: +48 22 828 10 08; 828 69 96; 556 44 40
fax: +48 22 556 44 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
www.hfhrpol.waw.pl

 

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
Biuro w Warszawie
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
Tel. +48 22 5389103
Faks. +48 22 5389140
e-mail: iomwarsaw@iom.int
www.iom.pl

 

Lekarze Bez Granic / Medecins Sans Frontieres, Warszawa
e–mail: msff-varsovie@paris.msf.org,
www.msf.org

 

Ośrodek Migranta Fu Shenfu
ul. Ostrobramska 98,
04-118 Warszawa
tel: +48 22 610 02 52
e-mail: osrodek@migrant.pl
www.migrant.pl;

 

Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5/3,
00-031 Warszawa
tel: +48 22 828 90 86,
fax: +48 22 831 99 38
e-mail: pah@pah.org.pl, ucho@pah.org.pl;
www.pah.org.pl , www.refugee.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej PSEP
ul. Kredytowa 6/73,
00-062 Warszawa
tel: +48 22 423 76 92, 423 36 12,
fax: +48 22 826 10 27
e-mail: psep@psep.pl,
www.psep.pl

 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Al. 3 Maja 12 lok. 510,
00-391 Warszawa
tel: +48 22 621 51 65
e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl,
www.interwencjaprawna.pl

 

Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć
ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
Tel:  +48 12 633 72 23
Fax: +48 12 423 32 77
Email: biuro@pomocprawna.org

 

Ośrodek Praw Człowieka
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Al. Zygmunta Krasińskiego 18
30–101 Kraków
tel/fax: +48 12 427 24 80; 427 33 95
www.opc.uj.edu.pl

 

Sekcja ds. Cudzoziemców, Repatriantów i Kombatantów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
ul. Unii Lubelskiej 15, Lublin
tel. +48 81 532 20 12 w. 369 lub 370

 

Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin,
tel. +48 81 742 45 52, 742 47 87
fax +48 81 742 44 70,
e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl
www.wps.lublin.uw.gov.pl

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Tel. centrala +48 22 661 10 00
fax. +48 22 661 13 36
www.mpips.gov.pl

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
tel. +48 22 601 74 02
fax +48 22 601 74 13
www.udsc.gov.pl

 

UNHCR
www.unhcr.org;

 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Adres do korespondencji:
ul. Orła Białego 44 a
05-080 Izabelin
tel. 0605 888 753
info@forummigracyjne.org
www.forummigracyjne.org.