A A A

Zealizowane projekty

 • Dialog międzykulturowy – wymiana doświadczeń

  Projekt "Dialog międzykulturowy – wymiana doświadczeń” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa realizowany był w okresie od 1 września 2010 do 31 marca 2011.

   

  Celem projektu była kontynuacja podnoszenia kwalifikacji służb socjalnych poprzez uczestnictwo 12 beneficjentów projektu z roku 2009 ‘Praca socjalna z imigrantami – pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin” w wizytach studyjnych w Wuppertalu (Niemcy). Projekt zakładał zorganizowanie trzech wizyt studyjnych dla czteroosobowych grup pracowników socjalnych w Wuppertalu w Niemczech. [czytaj więcej...]

 • Kompetencje międzykulturowe w pracy z cudzoziemcami

  Projekt fundacji A-venir „Kompetencje międzykulturowe w pracy z cudzoziemcami” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa jest realizowany w okresie od 1 października 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.i  pod nadzorem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

  [Informacje o szkoleniu]

   

  Projekt ma na celu podwyższenie standardu obsługi cudzoziemców w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji służb urzędniczych i socjalnych na terenie województwa lubelskiego i nawiązuje do zrealizowanego przez fundację w 2009 roku projektu „Praca socjalna z imigrantami – pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin". [czytaj więcej...]